Quân đội

Quân đội trong Thời Loạn là các hệ thống Trại lính, Nhà linh & Nhà nghiên cứu. Phục vụ cho việc huấn luyện, chứa quân và nâng cấp quân lính.

Sau đây, Ban điều hành xin giới thiệu cụ thể các công trình thuộc Quân đội:

Nhà lính

Giới thiệu
 • Nhà lính là nơi huấn luyện ra các chủng quân hùng mạnh trong game.
 • Những quân đội được tạo ra trong nhà lính có thể mang đi đánh chiếm với người chơi khác hoặc đi chinh phục phó bản.
 • Để tạo ra quân lính người chơi cần sử dụng đến Dầu và tiêu hao thời gian để đào tạo quân lính.
Huấn luyện quân
  • Người chơi có thể luyện quân bằng cách click vào nhà lính.

Người chơi có thể xem thông tin, nâng cấp & huấn luyện

  • Khi người chơi click vào huấn luyện quân lính sẽ hiện ra bảng thông báo.

Bảng thông báo hiển thị danh sách những quân đội có trong game

  • Chú ý: Những quân lính có thể huấn luyện sẽ sáng lên và hiển thị lượng Dầu cần để huấn luyện.
  • Người chơi có thể xem thông tin của quân lính bằng cách di chuột qua hình ảnh của quân đội đó, thông tin sẽ hiện ra.

   • Khi đã đạt tối đa lượng quân có thể luyện trong nhà lính thì các quân trong bảng sẽ bị ẩn đi.
   • Người chơi có thể hủy bỏ các loại quân vừa chọn để huấn luyện bằng cách click vào nút trừ hoặc click trực tiếp vào hình ảnh của quân đội đó trong danh sách huấn luyện.

    • Người chơi có thể tua nhanh quá trình luyện quân để phục vụ cho việc tấn công bằng cách click vào nút hòan thành ngay.

  Giá tiền hoàn thành nhanh được tính dựa trên tổng thời gian luyện quân

  Trại lính

   • Trại lính là nơi những quân lính được đào tạo sẽ tụ tập nhau lại cùng ngồi bên đống lửa bàn kế hoạch tác chiến.

  • Xây dựng, nâng cấp nhiều Trại lính giúp gia tăng số lượng binh lính của bạn.
  • Một điểm thú vị của Trại lính là khi di chuyển Trại lính đến 1 vị trí khác thì toàn bộ quân lính bên trong sẽ tự động chạy đến vị trí mới đó.

   

  Nhà nghiên cứu

   • Nhà nghiên cứu hay còn gọi là phòng thí nghiệm, là nơi nghiên cứu binh thư và khoa kỹ giúp nâng cấp những chủng quân trở nên thêm mạnh mẽ và thiện chiến.

  • Thủ lĩnh muốn chiến thắng các công trình phòng thủ kiên cố không chỉ đầu tư về số lượng mà còn phải chú ý đến chất lượng, Nhà nghiên cứu chính là giải pháp cho bạn.
   • Tại bảng thông báo nâng cấp, những loại quân có thể nâng cấp sẽ được hiển thị sáng lên.

  • Một khi đã chọn nghiên cứu thì người chơi không thể hủy giữa chừng được mà chỉ có thể tua nhanh quá trình.
  • Chú ý: Các quân đã được mở khóa trong Nhà Lính mới có thể nghiên cứu.
  Tags: