Bảo vệ

Tính năng Bảo vệ giúp đỡ các thủ lĩnh che chắn được tài sản khỏi sự dòm ngó của kẻ thù khi không có thời gian online.

 

Giới thiệu

  • Khiên bảo vệ giúp các thủ lĩnh bảo vệ cho lãnh thổ của mình được an toàn. Khi khiên bảo vệ được kích hoạt người chơi khác không thể tấn không bạn trong một khoảng thời gian.
  • Tuy nhiên, nếu các trong thời gian lãnh thổ của bạn đang được bảo vệ mà bạn tấn công nhà người chơi khác thì Khiên bảo vệ sẽ bị vô hiệu hóa đồng nghĩa với việc bạn có thể bị tấn công bất cứ lúc nào.

Khi nào tính năng bảo vệ được kích hoạt

  • Để tạo điều kiện cho bạn, khi bạn mới tham gia vào game, Thời Loạn sẽ tự động bật Khiên bảo vệ cho bạn 3 ngày để bảo vệ bạn, bạn có thể cấp tốc xây dựng làng của mình, tham gia bang hội, cũng như huấn luyện quân lính hùng mạnh.
  • Khiên bảo vệ sẽ được kích hoạt sau khi lãnh thổ của bạn bị tấn công, tùy theo mức độ thiệt hại của lãnh thổ Khiên bảo vệ sẽ tự động được bật lên từ 12 đến 16 giờ. khiên bảo vệ sẽ không được tự động bật trong trường hợp bạn phòng thủ thành công.
  • Ngoài ra, các Thủ lĩnh có thể chủ động mua Khiên bảo vệ với các thời hạn 1 ngày, 2 ngày, 7 ngày để bảo vệ an toàn cho lãnh thổ của mình.

Thủ lĩnh có thể mua Khiên bảo vệ trong của hàng

Tags: