Bản đồ thế giới

Thông qua tính năng 'Bản Đồ Thế Giới', các thủ lĩnh có thể chiếm đảo, bảo vệ, khai thác & đóng góp để để nâng cấp bang hội. Hướng dẫn sau đây sẽ giúp quý thủ lĩnh thêm hành trang trải nghiệm tính năng này.

Bản đồ Thế giới

- Thế giới Thời Loạn có hàng ngàn quần đảo, mỗi bang hội sẽ được hệ thống chọn ngẫu nhiên để quản lý 1 quần đảo.

- Quần đảo của bang hội này có thể chung 1 vài đảo với bang hội khác.

- Bang hội cấp 1 sở hữu 50 đảo, mỗi thành viên sở hữu tối đa 1 đảo

- Bang hội cấp 3 sở hữu 100 đảo, mỗi thành viên sở hữu tối đa 2 đảo

- Sở hữu đảo, bạn sẽ nhận được Uranium. Sử dụng để gia tăng sức mạnh của bang hội.

Đảo Goblin

- Ban đầu, tất cả đảo của bang hội là “Đảo hoang”. Khi 1 thành viên tấn công đảo, hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 1 đối thủ tương ứng với Danh vọng hiện tại của thành viên.

- Sau khi chiếm được đảo hoang, đảo đó thuộc về thành viên vừa rồi, cho tới khi thành viên này bị kick hoặc rời bang. Khi đó đảo sẽ quay lại dạng “Đảo hoang”.

- Bố trí phòng thủ trên đảo chính là bố trí nhà của chủ sở hữu đảo.

- Do có sự giao nhau giữa các quần đảo của các bang, hòn đảo của bang này có thể cũng là của bang khác nên khi bang A chiếm được đảo có nghĩa là bang B bị mất đảo.

- Có 2 cách để giành lại đảo của thành viên:

  • Thành viên đó tự tấn công giành lại
  • Thành viên dùng chức năng “Cầu cứu” để thành viên khác cùng bang có thể đánh giùm.

Trợ giúp của hệ thống

- Nếu đảo của thành viên bị chiếm quá 4 giờ mà không ai giành lại được, hệ thống sẽ đưa ra trợ giúp bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên một đối thủ khác. Đối thủ mới thường sẽ yếu hơn đối thủ cũ.

Tags: thoiloan thoiloanmobile mecungda gamehot gamehay gamechienthuat