Truy tìm kho báu

Để giúp các Thủ Lĩnh tham gia "Truy Tìm Kho Báu" một cách thuận lợi, sau đây Thời Loạn Mobile Team sẽ đưa ra hướng dẫn cụ thể:

Trong game xuất hiện 1 bản đồ bí ẩn chứa nhiều vật phẩm quý. Tung xúc xắc để tìm phần thưởng của mình. Mỗi lần tung các bạn sẽ nhận được 1 lần với 100% trúng thưởng của game.

- Mỗi ngày, Ela sẽ tặng các thủ lĩnh 01 lần tung xúc xắc miễn phí. Để kiếm thêm xúc xắc & nhận tất cả các phần thưởng có trong mê cung các bạn chỉ cần tiêu đúng mốc G quy định.

- Có tất cả 7 mốc tiêu G để nhận thêm xúc xắc: 500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 7.000, 10.000

- Khi bạn đã nhận hết phần thưởng thì cuộc truy tìm kho báu sẽ kết thúc.

Tiêu đủ G quy định để nhận thêm xúc xắc

Chú ý:

- Tổng cộng có 20 ô phần thưởng

- Mỗi lần quay cần 1 xúc xắc. Nhận hết 20 phần quà ở các ô, bạn hoàn thành truy tìm kho báu hôm đó. Hết ngày, G tích lũy tiêu phí & xúc xắc sẽ reset về 0.

- Để nhận thêm lần quay các bạn chỉ cần tiêu phí G theo mốc yêu cầu

Tags: