Hãy chuẩn bị cho cuộc chiến vĩ đại nhất được bắt đầu!
Hàng trăm CHIẾN BINH , PHÁP SƯ , CUNG THỦ , RỒNGNGƯỜI KHỔNG LỒ
đang chờ hiệu lệnh của bạn

Nhân vật trước đó Nhân vật tiếp theo