Ra mắt công trình mới – Tháp Băng

Ban Điều Hành Thời Loạn Mobile trân trọng ra mắt các thủ lĩnh công trình mới – Tháp Băng.

Tháp Băng là công trình phòng thủ có 2 chế độ bắn.

Thông tin cơ bản:

  1. Loại công trình: Công trình phòng thủ
  2. Diện tích: 3x3
  3. Mục tiêu ưa thích: Tất cả mục tiêu

Tháp Băng là công trình mới trong vương quốc Thời Loạn. Trên chiến trường rực lửa, kẻ địch dù có bay hay bộ hành, cũng khó thoát khỏi cái lạnh thấu xương từ Tháp Băng với 2 chế độ:

  • Làm chậm: Làm chậm tốc độ di chuyển và tốc độ đánh trên diện rộng.
  • Đóng băng: Đóng băng một mục tiêu trong một khoảng thời gian.

Thủ lĩnh có thể chọn và thay đổi chế độ bắn

Chế độ bắn "Làm chậm".

Khi đạn từ tháp băng bắn vào mục tiêu, một vụ nổ băng tuyết diễn ra. Tất cả kẻ địch nằm trong phạm vi 5x5 lấy mục tiêu làm tâm sẽ bị nhiễm băng tuyết.

Vụ nổ băng

Kẻ địch nhiễm băng sẽ bị làm chậm trong 3 giây.

Chế độ bắn "Đóng băng".

Địch bị dính đạn từ chế độ Đóng Băng sẽ bị đông cứng trong một thời gian, không thể di chuyển cũng không thể tấn công cho tới khi tan băng. Mục tiêu có máu cao nhất trong tầm bắn sẽ bị đóng băng.

Kẻ địch dính đạn bị đóng băng

Nếu biết cách tận dụng lợi thế và vị trí đặt Tháp Băng, nhà chính của thủ lĩnh có thể trở nên bất khả xâm phạm hay không?

Danh sách tin tức

Xem thêm nhiều tin tức