Thời Loạn Mobile ra mắt nhà chính cấp 12 và hệ thống kỹ năng mới

Ban điều hành Thời Loạn Mobile trân trọng thông báo Big Update tháng 10

1. Ra mắt nhà chính cấp 12

2. Kỹ năng công trình thủ

Sau khi nâng cấp lên nhà chính 12 các công trình phòng thủ sẽ được mở khóa cấp mới kèm với kỹ năng công trình. Cấp kỹ năng công trình phụ thuộc vào cấp của công trình đó.

Mở khóa cấp mới của công trình thủ

Kỹ năng được mở khóa sau khi công trình nâng cấp

Danh sách các kỹ năng được công trình mở khóa:

Công trình thủKỹ năngMô tả kỹ năng
Pháo Đẩy lùi Quân đội có kích thước nhỏ trúng đạn pháo sẽ bị đẩy lùi lại
Chòi Cung Cung lửa Mũi tên lửa thiêu đốt quân địch
Máy Bắn Đá Đá Lửa Tạo vùng lửa đốt tại điểm đạn rơi

3. Kỹ năng lính

Sau khi nâng nhà chính lên cấp 12 sẽ mở khóa nhà nghiên cứu cấp 10.

Sau khi lính đạt cấp tối đa, thủ lĩnh có thể nâng cấp kỹ năng cho quân lính đó

LínhKỹ năngMô tả kỹ năng
Chiến Binh Tốc Chiến Chiến binh tăng sức mạnh và tốc độ trong 1 khoảng thời gian sau khi thả
Cung Thủ Tàng Hình Cung thủ tàng hình trong 1 khoảng thời gian sau khi thả
Đạo Tặc Vượt Tường Đạo tặc sẽ có khả năng vượt qua tường trong 1 khoảng thời gian sau khi thả
Khổng Lồ Tay Đấm Sắt Lần đánh đầu tiên của khổng lồ có sức công phá cực lớn

4. Tường Lửa

Thời Loạn Mobile mở khóa Tường cấp 12. Sau khi lên cấp nhà chính sẽ mở khóa nâng cấp tiếp theo của Tường.

Tường lửa có thể tấn công quân bay và nhân mã

5. Nhà Phép Thuật

Trong bản cập nhật mới, Nhà phép thuật điều chỉnh sức chứa bình phép, sức chứa được tính theo đơn vị chỗ ở.

Sức chứa theo cấp 1-6: 2/4/6/8/10/10

Mỗi bình phép có đơn vị chỗ ở khác nhau:

Bình PhépChỗ Ở
Sấm Sét 2
Hồi Máu 2
Sức Mạnh 2
Đóng Băng 2
Nhân Bản 3

Trân Trọng,

Ban điều hành Thời Loạn Mobile

Danh sách tin tức

Xem thêm nhiều tin tức