Ra mắt tính năng Ngọc Bổ Trợ thay thế Nhân vật đại diện từ 13/5/2020

Thông báo: Sau thời gian nghiên cứu và cân nhắc phản hồi từ cộng đồng thủ lĩnh, ban điều hành xin ra mắt tính năng mới thay thế cho hệ thống nhân vật đại diện cũ. 03 nhân vật đại diện gồm: Vua, Nữ Hoàng và Pháp Sư được thay thế bằng Hệ thống ngọc bổ trợ mới từ ngày 13/5/2020

1. Ngọc bổ trợ là gì

Ngọc bổ trợ nằm trong hệ thống trang bị của thủ lĩnh, hỗ trợ cho thủ lĩnh trong tấn công và phòng thủ.

Có 02 loại Ngọc Bổ Trợ:

  • Tấn Công (ngọc lính)
  • Phòng Thủ (ngọc công trình)

Các cấp ngọc theo thứ tự tăng dần: D, C, B, A, S, SS

Kho ngọc: Ngọc bổ trợ được trữ trong Kho Đồ và được mở ra từ các Ngọc ngẫu nhiên. Trong kho, ngọc chia làm các loại: ngọc tấn công, ngọc phòng thủ và ngọc chưa mở. Viên ngọc ngẫu nhiên sẽ mở ra ngọc tấn công hoặc phòng thủ cùng cấp.

Ví dụ: Ngọc tấn công ngẫu nhiên cấp 1 chứa những ngọc cấp 1 của toàn bộ lính dầu hồng và dầu đen; Ngọc lính đánh bộ cấp 2 chứa những cấp 2 của toàn bộ lính đi bộ cả dầu hồng.

2. Thao tác sử dụng Ngọc Bổ Trợ

Thủ lĩnh vào giao diện “Trang bị”, tap vào phần “Bổ trợ” để tới giao diện ngọc.

Mở ngọc:

Thủ lĩnh chọn biểu tượng "ngọc ngẫu nhiên" để mở ngọc mới:

Lắp ngọc:

Trong giao diện này, thủ lĩnh có thể chọn lắp thêm ngọc vào cây bổ trợ, số ngọc tối đa có thể lắp bằng cấp hiện tại bổ trợ, thủ lĩnh phải mở khóa để có thêm ô lắp ngọc (slot).

Để trang bị ngọc, thủ lĩnh chạm và kéo thả các viên ngọc vào các slot trống. Các viên ngọc có thể gỡ ra nếu muốn.

Nâng cấp:

Thủ lĩnh nâng cấp bổ trợ để tăng slot lắp ngọc bằng cách tap vào nút “nâng cấp”. Slot có thể lắp ngọc sẽ được mở khóa.

Làm mới:

Thủ lĩnh có thể làm mới cây ngọc bổ trợ bằng cách tap vào nút làm mới

Cây bổ trợ sẽ về hiện trạng ban đầu khi chưa lắp ngọc

3. Dung hợp ngọc

Thủ lĩnh dung hợp các ngọc cấp thấp để thành một viên ngọc cấp cao hơn.

Điều kiện dung hợp ngọc:

  • Số lượng ngọc: 4
  • Các ngọc được chọn để dung hợp phải cùng loại (tấn công hoặc phòng thủ) và cùng cấp

4. Cập nhật đối với thủ lĩnh dùng nhân vật đại diện:

Điều kiện: Thủ lĩnh sở hửu nhân vật đại diện cấp 2 trở lên

Quà tặng: Ngọc bổ trợ và tinh dược tương ứng với cấp của nhân vật cũ

Danh sách tin tức

Xem thêm nhiều tin tức