Ra mắt mini event Thời Loạn

Ban Điều Hành game Thời Loạn Mobile thông báo ra mắt MINI EVENT diễn ra định kỳ trên Thời Loạn Mobile. Các mini event sẽ xuất hiện tại giao diện nhà chính và hiển thị bật khi đến ngày event.

Chuỗi event bao gồm:

  • X2 Vàng Chinh phạt
  • X2 Dầu hồng Chinh phạt
  • X2 Dầu đen Chinh phạt

Đặc điểm chung của event

  • Thủ lĩnh có Level 5 trở đi được tham gia event, riêng Level 5 và 6, không hiển thị event x2 Dầu đen.
  • Trong ngày diễn ra Event, thủ lĩnh trả G để kích hoạt tính năng, mỗi một lần kích hoạt thành công sẽ X2 khả năng cướp tài nguyên đó.

  • Có giới hạn lượng tài nguyên Bonus thêm cho mỗi lần kích hoạt.
  • Với mỗi loại tài nguyên, thủ lĩnh được kích hoạt nhiều nhất 3 lần/ event
  • Lượng tài nguyên bonus không tính vào điểm Vua Chinh phạt
  • Nhà bị cướp cũng chịu hiệu ứng x2 cướp, trường hợp nhà bị cướp không đủ tài nguyên cho người đi cướp (Kho trống, chỉ có tài nguyên trong mỏ), hệ thống sẽ bù


Khi mini event kích hoạt, thủ lĩnh có cơ hội nhân đôi tài nguyên Chinh phạt


Tài nguyên Chinh phạt được nhân đôi khi chiến thắng Chinh Phạt

Danh sách tin tức

Xem thêm nhiều tin tức